Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
napisz do nas
biuro@rkrfinance.pl
9:00 - 17:00
od poniedziałku do piątku


Doradztwo prawne

Oferujemy wszechstronne wsparcie prawne w zakresie:

 • prawa obrotu gospodarczego,
 • prawa korporacyjnego,
 • prawa pracy,
 • ochrony danych osobowych,
 • prawa zamówieĹ„ publicznych,
 • prawa karnego gospodarczego,
 • prowadzenia postÄ™powaĹ„ sÄ…dowych,
 • windykacji.

Nasze usługi:

 • przygotowywanie wniosków w postÄ™powaniach rejestrowych w KRS,
 • sporzÄ…dzanie dokumentacji dotyczÄ…cej przeksztaĹ‚ceĹ„ spóĹ‚ki, zbycia udziaĹ‚ów, podwyĹĽszenia kapitaĹ‚u,
 • sporzÄ…dzanie i opiniowanie umów zawieranych przez Klientów z kontrahentami,
 • opiniowanie w zakresie wewnÄ™trznych aktów obowiÄ…zujÄ…cych u Klienta,
 • tworzenie i ocena dokumentów korporacyjnych,
 • ocena i przygotowywanie dokumentacji w procesie dochodzenia naleĹĽnoĹ›ci przysĹ‚ugujÄ…cych Klientowi od jego kontrahentów,
 • sporzÄ…dzanie umów o pracÄ™, kontraktów menadĹĽerskich, umów zlecenia i o dzieĹ‚o,
 • przygotowywanie pozwów i pism procesowych w postÄ™powaniach sÄ…dowych,
 • analiza dokumentacji w postÄ™powaniach o udzielenie zamówienia publicznego,
 • przygotowywanie wniosków do wĹ‚aĹ›ciwych organów o wydanie pisemnej interpretacji ubezpieczeĹ„ spoĹ‚ecznych i zdrowotnych oraz podatkowych,
 • konsultacje prawne w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, handlowego.