Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
napisz do nas
biuro@rkrfinance.pl
9:00 - 17:00
od poniedziałku do piątku


Kadry i płace

Prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej.

W zakresie obsługi kadrowo-płacowej Państwa firmy oferujemy:

  • przygotowanie dokumentów wymaganych przepisami Kodeksu Pracy,
  • zakĹ‚adanie i prowadzenie teczek pracowniczych,
  • okreĹ›lenie róĹĽnych uprawnieĹ„ pracowniczych – wymiar urlopu wypoczynkowego, macierzyĹ„skiego, okresu wypowiedzenia,
  • wystawianie zaĹ›wiadczeĹ„ o zatrudnieniu i wynagrodzeniu,
  • rozliczanie wszelkich typów umów: o pracÄ™ miesiÄ™cznych i akordowych, cywilno-prawnych, z cudzoziemcami, ZarzÄ…dem i RadÄ… NadzorczÄ…,
  • wyliczanie pensji, premii i dodatków,
  • sporzÄ…dzanie kart wynagrodzeĹ„, pasków, kart zasiĹ‚kowych,
  • przygotowanie deklaracji do ZUS, urzÄ™dów skarbowych, PFRON i GUS,
  • sporzÄ…dzenie dla pracownika rozliczenia PIT,
  • przygotowanie przelewów (konta pracownicze, zobowiÄ…zania budĹĽetowe).