Żurawia 6/12
00-503 Warszawa
napisz do nas
biuro@rkrfinance.pl
9:00 - 17:00
od poniedziałku do piątku


Doradztwo podatkowe

Nasz doradca podatkowy Ĺ›wiadczy bieĹĽÄ…ce usĹ‚ugi, w szczególnoĹ›ci przy pomocy w optymalizacji zysków i kosztów oraz sporzÄ…dzanie strategii finansowych.

W ramach doradztwa podatkowego oferujemy naszym Klientom udzielanie porad i sporzÄ…dzanie opinii oraz wyjaĹ›nieĹ„ z zakresu obowiÄ…zków podatkowych.

Na zlecenie naszego klienta doradca podatkowy może występować w charakterze pełnomocnika: w postępowaniach podatkowych (kontrole podatkowe, skarbowe, postępowania wszczęte na wniosek podatnika); w procesie sądowej kontroli decyzji administracyjnych.